3,5-Difluoro-4-iodoaniline 3,5-二氟-4-碘苯胺

CAS 1542-34-3 MFCD07774190

化学结构图

1542-34-3
SMILES: Nc1cc(F)c(I)c(F)c1

化学属性

Mol. FormulaC6
Mol. Weight255

别名和识别编码

Chemical Name3,5-Difluoro-4-iodoaniline
MDL NumberMFCD07774190
CAS Number1542-34-3
Synonym 3,5-二氟-4-碘苯胺
Chemical Name Translation3,5-二氟-4-碘苯胺
LabNetwork Molecule IDLN00188352
PubChem Substance ID12982461
InChIInChI=1S/C6H4F2IN/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2H,10H2
信息真实价格透明    资金保障    专业采购外包团队在线服务   
信息真实价格透明    资金保障    专业采购外包团队在线服务   
品牌质保精细包装    现货库存    一流品牌服务   

系列性分类


相关产品推荐